Rekreationsled i Burs

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Rekreationsled i Burs”, jnr 2020-2619

Projektägare: Burs bygdegårdsförening

Beskrivning: Föreningen ska iordningställa en rekreationsled och och förbättra stigarna i kyrkskogarna i Burs socken.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-10-01

Kontaktperson: se www.burs.nu/bygdegarden