Renovering av Getorskär kummel och Langård kummel

Miniprojekt ”Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”, jnr 2021-1673

Projektnamn: ”Renovering av Getorskär kummel och Langård kummel”,

Projektägare: Hus Hamnrätt

Beskrivning: Föreningen ska renovera kummel längs med kusten i Rone i syfte att bidra till bevarandet av historiska sjömärken.

Belopp: 19 500 kr

Fond: Havs- och fiskerifonden

Slutdatum: 2021-10-30

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.