Renovering av Getorskär kummel och Langård kummel

Miniprojekt ”Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”, jnr 2021-1673

Projektnamn: ”Renovering av Getorskär kummel och Langård kummel”,

Projektägare: Hus Hamnrätt

Beskrivning: Föreningen ska renovera kummel längs med kusten i Rone i syfte att bidra till bevarandet av historiska sjömärken.

Belopp: 19 500 kr

Fond: Havs- och fiskerifonden

Slutdatum: 2021-10-30