Röjning vid Stavgard

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Röjning”, jnr 2020-2619

Projektägare: Föreningen Stavgard

Beskrivning: Föreningen Stavgard ska röja fram fornlämningar i anslutning till vandringsleder i området.

Belopp: 13 500 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-04-30

Kontaktperson: se www.stavgard.se