Sjöviksgården lyser upp udden

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Sjöviksgården lyser upp udden”

Projektägare: Bygdegårdsföreningen Sjöviksgården

Beskrivning: Projektet handlar om att byta ut armaturer på fastighetens fasad.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-04-30

Kontaktuppgifter: Hemsida under uppbyggnad.