Skyltar och utställning

Miniprojekt ”Upptäck din bygd”, jnr 2019-2619

Projektnamn: ”Skyltar och utställning”

Projektägare: Havdhems Hembygdsförening

Beskrivning: Projektet handlar om att ta fram och sätta upp informationsskyltar för att tillgängliggöra kunskap om historiska platser och händelser i bygden.

Belopp: 13 081 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-30