Skyltar vid kulturplatser på Storsudret

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Skyltar kulturplatser på Storsudret”, jnr 2020-2619

Projektägare: Hoburgs hembygdsförening

Beskrivning: Föreningen ska sätta upp skyltar vid de tre kulturplatserna Valars fyr i Öja, Kung Rojr vid Vändburg i Hamra och fornborgen vid Långmyre i Hamra.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-06-01

Kontakt:  www.bottarve.se