Skyltning Ardre bygdegård & bastu

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Skyltning Ardre Bygdegård & Bastu”

Projektägare: Ardre Sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att sätta upp två vägvisningsskyltar för att lättare hitta till Ardre bygdegård och bastu.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-06-01

Kontaktuppgifter: www.ardre.nu