Stånga naturstig genom skog och öken

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Stånga naturstig genom skog och öken”, jnr 2020-2619

Projektägare: Stånga IF

Beskrivning: Föreningen ska iordningställa en grillplats och sätta upp informationsskyltar vid en befintlig motionsslinga.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-10-30

Kontaktperson: se www.stångaif.se