Stenkyrka kyrkogård berättar

Miniprojekt ”Gotländska kyrkogårdar berättar”

Projektnamn: ”Stenkyrka kyrkogård berättar”, jnr 2020-2617

Projektägare: Lustkusten utveckling AB

Beskrivning: Utvecklingsbolaget ska ta fram information om speciellt betydelsefulla personer och deras gravplatser, skapa en berättelse kring kyrkogården och dess gravplatser samt trycka en folder. Utöver detta kommer ett antal gravstenar av särskild betydelse ska rengöras.

Belopp: 52 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-30

Kontaktperson: Se Lustkusten Utveckling AB