Stenkyrka runt

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Stenkyrka runt”, miniprojekt jnr 2020-2619

Projektägare: Lustkusten utveckling AB

Beskrivning: Utvecklingsbolaget ska kartlägga, iordningställa och informera om natur- och kulturupplevelser i närområdet.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-30

Kontaktperson: se Lustkusten Utveckling AB:s hemsida https://lustkusten.com/