Sudersandsbiografen – Välkomnande och tillgänglig för fler

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Sudersandsbiografen – Välkomnande och tillgänglig för fler”

Projektägare: Sudersandsbiografen ekonomisk förening

Beskrivning: Projektet handlar om att göra biografen mer tillgänglig genom att förse lokalen med teknisk utrustning, ramp för rullstol, anslagstavla och en iordningställd uteplats.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-06-25

Kontaktuppgifter: www.sudersandsbion.se

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.