Tillgänglighetsåtgärder

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Tillgänglighetsåtgärder”

Projektägare: Linde skolhusförening

Beskrivning: Projektet handlar om att installera hörslinga i lokalen för att förbättra hörbarheten för personer med hörselnedsättning.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-12-01

Kontaktuppgifter: https://bygdegardarna.se/linde/