Underlätta framkomligheten runt Närsåns nedre del

Projektnamn: ”Underlätta framkomligheten runt Närsåns nedre del”, miniprojekt jnr 2019-2619

Projektägare: När Sockenförening

Beskrivning: Föreningen ska bygga en spång med trappa och förbättra en befintlig bro över Närsån för att öka tillgängligheten till naturen längs Närsån.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-06-30

Kontaktperson: När Sockenförening

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.