Utepingisbord

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Utepingisbord”

Projektägare: Klintehamns IK

Beskrivning: Projektet handlar om att uppföra ett pingisbord utomhus på Klintevallen, föreningens idrottsplats.

Belopp: 12 836 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-10-01

Kontaktuppgifter: http://www.klintehamnsik.se/