Utökande av vandringsleder på Östergarnslandet

Miniprojekt ”Upptäck din bygd”

Projektnamn: ”Utökande av Vandringsleder på Östergarnslandet”, miniprojekt jnr 2020-xxxx

Projektägare: Nygarn Utveckling AB

Beskrivning: Nygarn Utveckling AB ska utöka och tillgängliggöra befintliga vandringsleder och koppla samman dessa med andra vandringsleder på östra Gotland. Tillsammans ska det bli en led från När till Anga.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-11-01

Kontaktperson: se Nygarn Utvecklings hemsida