Utvecklad kulturscen

Miniprojekt ”Utveckla din samlingslokal”, jnr 2021-1674

Projektnamn: ”Utvecklad kulturscen”

Projektägare: Dalhem Sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att installera scenljus i bygdegården för att på så sätt kunna erbjuda en scen för professionella framträdanden.

Belopp: 22 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-12-31

Kontaktuppgifter: www.bygdegardarna.se/dalhem/