Utveckling av astroturism i Gothem socken

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Utveckling av astroturism i Gothem socken”, jnr 2020-2619

Projektägare: Gothem sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att skapa en samlingsplats för astro-upplevelser vid Majsterroir i Gothem och att utveckla naturbaserade turismupplevelser som är lokala och hållbara.

Belopp: 8500 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-10-31

Kontaktperson: Gothem sockenförening