Utveckling av vandringsled Linnéstigen

Miniprojekt: ”Upptäck din bygd”, jnr 2020-2619

Projektnamn: “Utveckling av vandringsled Linnéstigen”

Projektägare: När Sockenförening

Beskrivning: Projektet handlar om att underlätta framkomligheten från Närs kyrka längs med Närsån.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2021-12-31

Kontaktuppgifter: www.nar.se/linnestigen/