Vandring tillgänglig för alla – insats 1

Miniprojekt “Upptäck din bygd”

Projektnamn: “Vandring tillgänglig för alla. Insats 1”, jnr 2020-2619

Projektägare: Dalhem sockenförening

Beskrivning: Föreningen ska underlätta tillgängligheten av en befintlig vandringsled genom röjning av vegetation och ersätta en trappa med en ramp.

Belopp: 15 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2020-09-30