Barlingbo kyrka

Gotlands kyrkogårdar berättar

*** OBS! ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT OCH STÖDET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.***

Ett typiskt inslag i det gotländska landskapet är de medeltida kyrkorna
med sina kyrkogårdsmiljöer som erbjuder både upplevelser och rekreation.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till s k miniprojekt för att tillgängliggöra dessa miljöer i närområdet.

Här kan stöd sökas för:

framtagande av informationsmaterial.

Exempelvis skyltar, foldrar, hemsida, QR-koder om följande:

  • kyrkogården som kulturhistorisk plats,
  • speciellt intressanta objekt på kyrkogården, exempelvis enskilda gravstenar eller hela kvarter med tydliga arkitektoniska drag, årsringar eller betydelsefulla växter eller installationer på kyrkogården,
  • gravplatser för personer som har haft en speciell betydelse för platsen tillsammans med berättelser om dem och deras gärning.

För dessa insatser kan max 30 000 kronor inklusive moms sökas.

Enklare åtgärder på gravstenar

Exempelvis rengöring, säkring eller ifyllning av text på gravstenar med speciellt stor kulturhistorisk betydelse (som inte omfattas av annan finansiering).

För dessa insatser kan max 22 000 kronor per sten inklusive moms sökas.