Vandrare

Skapa aktiviteter i din bygd

*** OBS! ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT OCH STÖDET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.***

Gotland har unika och varierande natur- och kulturmiljöer med bland annat mängder av fornlämningar.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till s k miniprojekt för att skapa aktiviteter och arrangemang som bidrar till att synliggöra dessa utomhusmiljöer.

Stöd kan sökas för att:

skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv och rekreation.

Det kan handla om att skapa evenemang, träffar, vandringar eller kurser kring en natur- eller kulturmiljö, guidade turer, arrangera dramatiseringar i en utomhusmiljö.

Stöd kan ges till exempelvis:

  • marknadsföring
  • trycksaker
  • pedagogiska verktyg eller hjälpmedel
  • studiematerial
  • guider
  • workshop-ledare

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inklusive moms sökas.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.