Vandrare

Skapa aktiviteter i din bygd

*** OBS! ANSÖKNINGSTIDEN HAR LÖPT UT OCH STÖDET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT SÖKA.***

Gotland har unika och varierande natur- och kulturmiljöer med bland annat mängder av fornlämningar.

Ideella föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande kan söka stöd till s k miniprojekt för att skapa aktiviteter och arrangemang som bidrar till att synliggöra dessa utomhusmiljöer.

Stöd kan sökas för att:

skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv och rekreation.

Det kan handla om att skapa evenemang, träffar, vandringar eller kurser kring en natur- eller kulturmiljö, guidade turer, arrangera dramatiseringar i en utomhusmiljö.

Stöd kan ges till exempelvis:

  • marknadsföring
  • trycksaker
  • pedagogiska verktyg eller hjälpmedel
  • studiematerial
  • guider
  • workshop-ledare

För dessa insatser kan max 20 000 kronor inklusive moms sökas.