Vanliga frågor

Skapa aktiviteter i din bygd

Hur många miniprojekt kan man söka stöd till?
Man kan ansöka om flera miniprojekt och ansökningar behandlas i turordning allt eftersom de inkommer. Syftet med stödet är att det ska fördelas över hela ön och till så många olika aktörer som möjligt. Därför kan man inte räkna med att få alla sina ansökningar beviljade (även om de faller inom ramen för miniprojekt som beviljas stöd). 

Kan man bara söka stöd till en sorts insats (ex röja buskar och sly) eller kan man söka till flera olika insatser (ex röja buskar och sly samt ta fram informationsmaterial) i ett miniprojekt?
Man kan söka stöd för att göra flera olika saker, som röja buskar och sly och ta fram informationsmaterial, bara det ryms inom maxbeloppet.  

Kan man  stöd till flera olika miniprojekt på en och samma plats? 
Du kan få stöd till ett miniprojekt inom ex Upptäck din bygd” och ett miniprojekt inom ”Skapa aktiviteter i din bygd” på samma plats. Du kan däremot inte få stöd till fler miniprojekt inom ex ”Upptäck din bygd” på en och samma plats. 

Får man stöd till aktiviteter/arrangemang som man tar inträde för?
Nej.  

Får man stöd till aktiviteter/arrangemang där bara medlemmar en förening (eller motsvarande) är välkomna?
Nej. Aktiviteten/arrangemanget ska vara fritt tillgänglig för alla. 

Får man stöd till att själv ta fram informations- och utbildningsmaterial?
Man får bara stöd till köpta tjänster och produkter. 

Får man stöd till att själv genomföra guidade vandringar?
Man får bara stöd till köpta tjänster och produkter. 

Får man stöd till att själv genomföra en workshop?
Man får bara stöd till köpta tjänster och produkter. 

Vad händer om man planerat för en aktivitet som inte går att genomföra på grund av pandemin?
Genomförandetiden för ett miniprojekt kan vara möjlig att förlänga om pandemin gör att aktiviteten inte går att genomföra under den tid som det var tänkt. Kontakta Leader Gutes kansli om detta blir aktuellt. 

 

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.