Vanliga frågor

Upptäck din bygd

Hur många miniprojekt kan man söka stöd till?
Man kan ansöka om flera miniprojekt och ansökningar behandlas i turordning allt eftersom de inkommer. Syftet med stödet är att det ska fördelas över hela ön och till så många olika aktörer som möjligt. Därför kan man inte räkna med att få alla sina ansökningar beviljade (även om de faller inom ramen för miniprojekt som beviljas stöd). 

Kan man bara söka stöd till en sorts insats (ex röja buskar och sly) eller kan man söka till flera olika insatser (ex röja buskar och sly samt ta fram informationsmaterial) i ett miniprojekt?
Man kan söka stöd för att göra flera olika saker, som röja buskar och sly och ta fram informationsmaterial, bara det ryms inom maxbeloppet.  

Kan man  stöd till flera olika miniprojekt på en och samma plats? 
Du kan få stöd till ett miniprojekt inom ex Upptäck din bygd” och ett miniprojekt inom ”Skapa aktiviteter i din bygd” på samma plats. Du kan däremot inte få stöd till fler miniprojekt inom ex ”Upptäck din bygd” på en och samma plats. 

Kan man  stöd till insatser i parkmiljö?
Nej, eftersom parkmiljön inte är direkt kopplad till ett omgivande landskap. 

Ska man ange hur mycket ideell tid som läggs ned i miniprojektet i ansökan?
Nej, man ska inte ange ideell tid (eller ange kostnader för detta) i ansökan. Däremot ska det ingå i redovisningen av miniprojektet när det är slutfört. 

Kan man  stöd till att ta bort buskar och sly runt en bygdegård?
Nej, eftersom stödet ska användas till att tillgängliggöra landskapsmiljöer. 

Kan man  stöd till att skapa ängsmark?
Nej, stödet kan inte användas till att skapa nya landskapsmiljöer. 

Kan man  stöd till att köpa in liar?
Nej, stödet ska vara kopplat till att man tillgängliggör och/eller utvecklar en specifik plats.  

Kan man  stöd till att dokumentera gamla gårdsnamn?
Ja, om slutresultatet av dokumentationen kommer att användas till att synliggöra/informera om kulturmiljöer i landskapet. 

Kan man  stöd till att tillgänglighetsanpassa en stig till en strand?
Ja, eftersom det tillgängliggör en landskapsmiljö. 

Vilken slags informationsmaterial kan man få stöd till att ta fram?
Informationen ska handla om det man ser och upplever i det omgivande landskapet (alltså inte allmänna ordningsregler eller liknande). 

Kan man  stöd till att tillgängliggöra en lämplig fiskeplats?
Nej, stöd som har med fiske att göra hanteras i Havs- och fiskerifonden (stödet i miniprojekten ligger i Landsbygdsfonden). 

Får man stöd till att bygga fågeltorn?
Ja, eftersom det tillgängliggör en landskapsmiljö. 

Får man stöd till att renovera en brygga?
Nej, stöd som har med bryggor att göra hanteras i Havs- och fiskerifonden (stödet i miniprojekten ligger i Landsbygdsfonden). 

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.