Sammanfattning dialogmöten april

Vid dialogmötena den 15 och 20 april deltog ett trettiotal personer. Det som diskuterades var vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns för Gotlands bygder. Deltagarna pratade också om vad man är mest stolt över och vad man har för framtida visioner för utvecklingen.

Här kan du se resultatet av diskussionerna i form av ordmoln.

Vad ser du som Gotlands/din bygds främsta fördelar?

Ordmoln fördelar

Vad ser du som Gotlands/din bygds främsta nackdelar?

Vilka är Gotlands/din bygds främsta utvecklingsområden?

Ordmoln utvecklingsområden

Vilka hot ser du för Gotlands/din bygds utveckling?

Vad är du mest stolt över i din bygd?

Ordmoln stolthet

Har du en vision av hur du vill att Gotlands bygder ska se ut i framtiden?

Ordmoln vision

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.