Anmälan föreningsstämma Leader Gute 2021

Föreningsstämman 2021 genomförs digitalt via Zoom. Du får möteslänk via mejl förmiddagen den 24 mars.