Gotlands kyrkogårdar berättar

Leader Gute

Projektnamn: “Gotlands kyrkogårdar berättar”, paraplyprojekt, jnr 2019-2617

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att öka förutsättningarna för att människors närliggande landskapet med dess omfattande natur- och kulturmiljövärden synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.

Mål (vad): att minst sju kyrkogårdar är föremål för synliggörandet av kyrkogården som historiebärare, att minst tio faktiska bevarandeåtgärder görs gällande gravstenar samt att delprojekten har skapat minst fem nya konstellationer för samarbete för utveckling och förvaltning av det som genomförs i delprojekten.

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Mer information:
Läs mer om Gotlands kyrkogårdar berättar
Informationsblad Gotlands kyrkogårdar berättar
Inspiration Gotlands kyrkogårdar berättar

Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.