Gotlands kyrkogårdar berättar

Leader Gute

Projektnamn: “Gotlands kyrkogårdar berättar”, paraplyprojekt, jnr 2019-2617

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att öka förutsättningarna för att människors närliggande landskapet med dess omfattande natur- och kulturmiljövärden synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.

Mål (vad): att minst sju kyrkogårdar är föremål för synliggörandet av kyrkogården som historiebärare, att minst tio faktiska bevarandeåtgärder görs gällande gravstenar samt att delprojekten har skapat minst fem nya konstellationer för samarbete för utveckling och förvaltning av det som genomförs i delprojekten.

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Mer information:
Läs mer om Gotlands kyrkogårdar berättar
Informationsblad Gotlands kyrkogårdar berättar
Inspiration Gotlands kyrkogårdar berättar

Landsbygdsfonden logotyp