Landsbyggare Gotland

Leader Gute

Projektnamn: “Landsbyggare Gotland”, jnr 2021-4313

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Hållbart småföretagande

Insatsområde: 1.1 Nya lokala, nationella och internationella nätverk

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att synliggöra och kommunicera positiva värden av de gotländska landsbygderna, de sociala innovationer och samhällsentreprenörskap som existerar här, vad de bidrar med på Gotland och vilka möjligheter som finns för att utveckla dessa vidare. Syftet är också att inspirera drivna entreprenörer och föreningar i samverkan och genom en mötesplats skapa förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

Mål (vad): att synliggöra hur diversifierad de gotländska landsbygderna är samt 3-5 utvecklade samarbeten.

Artiklar och annan information

Slutdatum: 2025-03-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.