Nya tryffelupplevelser

  • Projektnamn: ”Nya tryffelupplevelser”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotlands tryffelförening, hela Gotland
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Stödbelopp: 216 000 kr
  • Syfte (varför): att utveckla nya tryffelupplevelser som kan fungera för olika målgrupper inom besöksnäringen samt i förlängningen stärka tryffelnäringen på Gotland.
  • Mål (vad): att testa minst två upplevelser kopplade till tryffel samt att formulera minst ytterligare två tryffelupplevelser som i ett senare skede kan användas av t.ex. eventbolag och boendeanläggningar.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.tryffelofsweden.se
Landsbygdsfonden logotyp