Nya tryffelupplevelser

  • Projektnamn: ”Nya tryffelupplevelser”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotlands tryffelförening, hela Gotland
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Stödbelopp: 216 000 kr
  • Syfte (varför): att utveckla nya tryffelupplevelser som kan fungera för olika målgrupper inom besöksnäringen samt i förlängningen stärka tryffelnäringen på Gotland.
  • Mål (vad): att testa minst två upplevelser kopplade till tryffel samt att formulera minst ytterligare två tryffelupplevelser som i ett senare skede kan användas av t.ex. eventbolag och boendeanläggningar.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.tryffelofsweden.se
Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.