Textilfabriken Gotland

  • Projektnamn: ”Textilfabriken Gotland”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotland Grönt Centrum AB, Roma
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att utveckla textila företag och skapa en textil värdekedja på Gotland i en gemensam miljösmart textilfabrik – en Co-working Factory.
  • Mål (vad): att i samverkan skapa en pilotanläggning för textilindustri, genomföra kompetenshöjande insatser, ta fram en strukturerad samverkansmodell samt sammanställa och sprida projektets erfarenheter.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.grontcentrum.se
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp