Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden

  • Projektnamn: ”Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotland Grönt Centrum AB, Roma
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att låta mindre företag och föreningar lära sig att genomföra hybridaktiviteter.
  • Mål (vad): att utveckla minst 10 hybridaktiviteter, ta fram checklistor och tips för utveckling av hybridaktiviteter och öka kunskapen om möjligheterna med hybridaktiviteter.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.grontcentrum.se
Landsbygdsfonden logotyp