Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden

  • Projektnamn: ”Utveckla hybridaktiviteter på landsbygden”
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: Gotland Grönt Centrum AB, Roma
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att låta mindre företag och föreningar lära sig att genomföra hybridaktiviteter.
  • Mål (vad): att utveckla minst 10 hybridaktiviteter, ta fram checklistor och tips för utveckling av hybridaktiviteter och öka kunskapen om möjligheterna med hybridaktiviteter.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.grontcentrum.se
Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.