Biokolanläggning och klimatpositiv energiproduktion på Gotland

  • Projektnamn: Biokolanläggning och klimatpositiv energiproduktion
  • Övergripande mål: Hållbart småföretagande
  • Insatsområde: 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster
  • Projektägare: WAILA AB
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att skapa en genomförbarhetsstudie för att granska förutsättningarna för etableringen av en anläggning för produktionen av biokol, förnybar värme samt elektrobränsle på Gotland.
  • Mål (vad): att ta fram ett gediget underlag för att fatta investeringsbeslutet för en pyrolysanläggning för produktionen av biokol, förnybar värme samt elektrobränslen på Gotland. Genomförbarhetsstudien kan användas för att attrahera investeringskapital till Gotland från Gotland, Sverige och utomlands.
  • Kontaktuppgifter till projektägarenwww.waila.se
Landsbygdsfonden logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.