Utredning om ledningskoncession mellan produktionsanläggningar

Miniprojekt ”Förnyelsebar energi på lokal nivå”, jnr 2021-2438

Projektnamn: ”Utredning om ledningskoncession mellan produktionsanläggningar”

Projektägare: Slite Utveckling AB

Beskrivning: Projektet handlar om att ta fram ett underlag för en miljökonsekvensbeskrivning avsedd för ansökan om ledningskoncession.

Belopp: 40 000 kr

Fond: Landsbygdsfonden

Slutdatum: 2022-12-31