Vanliga frågor

Hållbart småföretagande

Vad menas med nya produkter och tjänster?

Med nya produkter och tjänster menas sådana som planeras utanför ordinarie verksamhet.

Vad menas med produktutveckling?

Produktutveckling handlar om att processa fram nya produkter eller tjänster som inte redan finns inom ordinarie verksamhet. Det kan handla om konsultinsatser (för exempelvis konstruktion, design eller miljöteknik), analyser, tester och liknande.

Kan man få stöd till tillverkning eller produktion av en ny produkt?

Nej, eftersom det räknas som subventionering av företagets ordinarie verksamhet. Det går däremot att få stöd till produktutveckling, vilket kan innebära kostnader för konsultinsatser (för exempelvis konstruktion, design eller miljöteknik), analyser, tester och liknande.

Kan man få stöd till kostnad för annonsering?

Nej, eftersom det räknas som subventionering av företagets ordinarie verksamhet. Man kan däremot få stöd till att utveckla sin marknadsföring genom att t ex ta fram annons-/dokumentmallar, grafisk profil, marknadsplan etc.

Kan man få stöd till bokningsavgifter?

Nej, eftersom det räknas som subventionering av företagets ordinarie verksamhet. Man kan däremot få stöd till att utveckla sin marknadsföring genom att t ex ta fram annons-/dokumentmallar, grafisk profil, marknadsplan etc.

Kan man få stöd till kompetensutveckling inom samma verksamhetsgren man redan har verksamhet?

Ja, om den kompetensutvecklingen innebär att du kan utöka ditt utbud med ytterligare tjänster eller produkter än du redan erbjuder.

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.