Fiskodling

Fiskar och andra vattenbruksdjur
Jordbruksverkets övergripande information om vad som gäller för odling av vattenlevande djur.

Gå till Jordbruksverkets webbplats

Vattenbruk
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område. Myndigheten tar även fram föreskrifter enligt fiskelagstiftningen för utsättning och viss flyttning av fisk, inklusive vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Gå till HaVs webbplats

Etableringsguide för fiskodling
Hushållningssällskapet har tagit fram en guide för att underlätta etablering och utveckling av fiskodling. 

Gå till Etableringsguiden

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.