Projektmedlemmar

Här hittar du alla medlemmar i nätverket (som är under bildande). Är du fiskodlare eller har du ett intresse för fiskodling/vattenbruk, gå med genom att mejla till info@leadergute.se

Jesper Magnusson

Projektmedlem

E-post

Mattias Forsblom

Projektmedlem

E-post

Agne Boman

Projektmedlem

E-post

Thomas Olsson

Projektmedlem

E-post

Jan Valter Larsson

Projektmedlem

E-post

Om projekt Nätverk och samverkan vattenbruk

”Nätverk och samverkan vattenbruk” är ett projekt som drivs av Leader Gute t o m den 31 juni 2021. Målet är att ett formellt eller informellt nätverk, med fokus på fiskodling, bildas och att stärka samverkan kring gemensamma vattenbruksfrågor, lokalt och nationellt. På sikt är förhoppningen att nätverket samordnar utvecklingen av vattenbruket på Gotland (givet att intresse finns).

Mer information om projektet

Projektorganisation

Projektet har en styrgrupp som består av:

Gunilla Lexell, LAG (Leader Gutes styrelse), e-post
Allan Pettersson, LAG (Leader Gutes styrelse), e-post
Andreas Petterson, Blått Centrum Gotland, e-post

Projektsamordnare är:

Cecilia Olla, Leader Gute, e-post

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.