Fiskslakt

Om slakt av fisk och välfärd i vattnet
Trots att Sverige ofta framställs som föregångsland inom djurvälfärd saknas regelverk för hur odlad fisk ska slaktas – och den koldioxidmetod som används mest i Sverige idag fungerar inte bra.

Lyssna på ett samtal som arrangerades av SLU Future Food under Almedalsveckan 2019.

Gå till artikel och podd

Om djurvälfärd i fiskodling
Projektet Fresh (Fish REaring and Stress Hazards) drivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Göteborgs universitet. 

Gå till projektets webbplats

Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige
Rapporten sammanställd av:  Anders Kiessling, Jan Hultgren, Andreas Pettersson och Eva Brännäs (Nordiskt kompetenscentrum för Vattenbruk).

Odlad fisk är världens snabbast ökande livsmedelssektor och snart kommer mer än varannan fisk vi äter vara odlad. I och med att människans nyttjande av fisk ökar så växer också medvetenheten om att vi som människor har ett etiskt ansvar men också att ökad välfärd kan ge ekononomiska produktionsfördelar. Med andra ord behovet att förstå fiskens välfärd ökar.

Läs rapporten Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.