Fiskslakt

Om slakt av fisk och välfärd i vattnet
Trots att Sverige ofta framställs som föregångsland inom djurvälfärd saknas regelverk för hur odlad fisk ska slaktas – och den koldioxidmetod som används mest i Sverige idag fungerar inte bra.

Lyssna på ett samtal som arrangerades av SLU Future Food under Almedalsveckan 2019.

Gå till artikel och podd

Om djurvälfärd i fiskodling
Projektet Fresh (Fish REaring and Stress Hazards) drivs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Göteborgs universitet. 

Gå till projektets webbplats

Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige
Rapporten sammanställd av:  Anders Kiessling, Jan Hultgren, Andreas Pettersson och Eva Brännäs (Nordiskt kompetenscentrum för Vattenbruk).

Odlad fisk är världens snabbast ökande livsmedelssektor och snart kommer mer än varannan fisk vi äter vara odlad. I och med att människans nyttjande av fisk ökar så växer också medvetenheten om att vi som människor har ett etiskt ansvar men också att ökad välfärd kan ge ekononomiska produktionsfördelar. Med andra ord behovet att förstå fiskens välfärd ökar.

Läs rapporten Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige