Paret Hammars hus

Solenergi – hållbart för både miljön och plånboken

På vägen mellan Hörsne och Gothem ligger ett hus som väcker intresse hos de som passerar. Både tak och ytterväggar är klädda med solpaneler och stora fönster är vända mot söder.

Här är det tydligt att man tar vara på solenergin. Bo och Karin Hammar, som byggt och bor i huset, har länge varit intresserade av miljöfrågor. Efter att ha drivit lantbruk på fastlandet och Gotland beslöt de sig för tolv år sedan att sälja sin gård och bygga nytt. I och med att de byggde fanns alla möjligheter att få huset exakt som de ville och ta vara maximalt på solenergin. Huset byggdes därför med söderläge och av lecablock med extra tjock väggisolering.

Bo och Karin Hammar

Bo och Karin Hammar framför sitt hus med solpaneler på både tak och fasad för så stor elproduktion som möjligt.

El produceras även under vintern
Men hur fungerar det och varför så många solpaneler? Bo berättar att det handlar om att ta tillvara så mycket som möjligt av den energi som solen ger under hela året:

– Solpanelerna ger mest energi under sommarhalvåret men producerar el även när det är molnigt eller ligger lite snö på taket. Eftersom solen står lägre under vintern har vi monterat solpaneler även på väggen för att få så stor effekt som möjligt.

Elbil

Naturligtvis har Bo och Karin en elbil som de laddar effektivt tack vare det egna energisystemet.

Data lagras i molntjänst
Panelerna på huset omvandlar solljuset till el som leds via en kabel till ett ”energicentrum” i husets bottenvåning. Här sköter en liten svart box på väggen (EnergyHub) all energihantering, från styrning till elnätet till lagring och distribuering. Fastighetens elproduktion och konsumtion kan avläsas direkt i mobilen eftersom data från boxen lagras i en molntjänst. Frågan blir då hur stor del den egenproducerade elen beräknas bli under ett helt år. Bo uppskattar att huset i det närmaste blir självförsörjande:

– Vi uppskattar att anläggningen kommer att tillgodose minst 90 % av elförbrukningen under ett genomsnittligt år.

Ferroamp

Den ”svarta lådan” på väggen är hjärtat i fastighetens energisystem och sköter omvandling, lagring och distribuering av elen.

Ett system för omvandling, lagring och optimering
Tillbaka till den svarta lådan som är mittpunkten i fastighetens energihantering. EnergyHub omvandlar elen till växelström (som används i hushållselen) eller likström (som används vid exempelvis laddning av elbilar) beroende på vad som behövs. Den styr också elen till de batterier där lagringen sker och distribuerar elen så effektivt som möjligt under dygnet.

– Det är oerhört smidigt att allt sköts i ett och samma system, säger Bo.

Eldning i tegelugn kompletterar
Bo och Karin kompletterar uppvärmningen av huset genom att elda i en murad tegelugn under vintern. Karin uppskattar vedförbrukningen till omkring fem kubikmeter ved per år.

– Det blir en skön och behaglig värme. Vi lägger in en kasse ved på morgonen och kvällen och det räcker för hela dygnet.

Anläggningen anpassad till de egna behoven
Paret Hammar deltog i projekt ”Austerland Energi” som ett exempel på hur omställning till ett förnybart energisystem kan se ut på “gårdsnivå”.

– När man bygger sin anläggning ska man anpassa den till de egna behoven eftersom man, än så länge, inte får sälja energiöverskottet, berättar Bo.

Tillsammans går vi till den svarta boxen för att se hur elförbrukningen sett ut den senaste veckan.
– Denna vecka är självförsörjningen 97 %, konstaterar Bo nöjt.