Hemse

Fem nya mötesplatser i Hemse

2021-04-28

Leader Gute har beviljat stöd till flera projekt som handlar om platsutveckling runt om på Gotland. I Hemse samlades man och valde ut förslag på fem nya mötesplatser att förbättra.

Ett av de första projekten som beviljades stöd under denna Leaderperiod var ”Fem mötesplatser i Hemse”. Här handlade det om att samlas och gemensamt ta fram en plan för utvecklingsarbetet på orten. Uno Gustafsson, Knutpunkt Hemse AB, ansvarade för att driva projektet. Vad ser han nu då han tittar i backspegeln?

– Året innan vi startade projektet, år 2016, hade vi haft ett stormöte om vad vi tyckte var de viktigaste målen för Hemses utveckling. En viktig fråga var hur alla vi engagerade i Hemse kunde formulera de övergripande frågorna i form av ett projekt. Vi tog avstamp i fem nya mötesplatser på orten och funderade på hur vi skulle kunna göra om en äldre mötesplats så att den fick nya och lockande kvaliteter, berättar Uno Gustafsson.

Stationshuset Hemse

Utvecklingsbolaget Knutpunkt Hemse AB huserar i det gamla stationshuset i centrala Hemse.

Initial tveksamhet

De förslag som behandlades i projektet var mötesplatser av vitt skilda slag: ”Kulturcentrum Högbyäng”, ”Äldreboende i Hemse”, ”Park med utescen Tingsåkersgatan”, ”Rörelsecentrum Norrgatan” och ”Cykla banvall på Sudret”.

– De här platserna märktes ut på kartan och samtalen kunde sätta i gång. Till att börja med märktes en viss tveksamhet. Alla idéer hade ju redan diskuterats i upp till 30 år men ingen större förändring hade gjorts under hela denna tid, förklarar Uno Gustafsson.

Från ord till handling

Allteftersom tiden gick minskade tveksamheten och faktiska planer började växa fram.  Projektet landade så småningom också i en del konkreta resultat.

– Diskussionerna om äldreomsorgen blev en mässa som lockade 300 besökare, Parken blev Regionens projekt och en lekplats för små barn. Projektet Norrgatan omväxlande växte och krympte och blev så småningom mångmiljonprojektet ”Ishallen” med nytt betonggolv och besökarby. Den idén är fortfarande med i den lokala utvecklingsplanen men utan någon lösning i dagsläget, berättar Uno Gustafsson.

Månatliga frukostmöten

Banvallsprojektet lockade inledningsvis Alva Hembygdsförening som senare fick hoppa av på grund av för höga kostnader för att realisera idén.

Uno Gustafsson

Uno Gustafsson, sekreterare i utvecklingsbolaget Knutpunkt Hemse AB, ledde projektet ”Fem nya mötesplatser i Hemse”. Foto: Uno Gustafsson

Men, poängterar Uno Gustafsson, projektet ledde till att diskussionerna efter hand fick form av månatliga frukostmöten och att en lokal utvecklingsplan formulerades med Regionens hjälp. Utifrån diskussionerna kunde vi också formulera ett nytt projekt om hur Sudret (och Hemse) skulle utvecklas.

Fortsättning följer

Utvecklingsarbetet tar aldrig slut men formerna växlar, avslutar Uno Gustafsson, och visst är det så. När Leader Gute tittar tillbaka kan vi konstatera att man verkligen levde upp till ansatsen med projektet, att på orten och tillsammans arbeta fram och visualisera fem nya mötesplatser i Hemse att jobba vidare med.

Mer information

Projekt ”Fem nya mötesplatser i Hemse”
Projekt ”Seniormässa i Hemse”
Projekt ”Utveckla Sudret”
Knutpunkt Hemse Utveckling AB

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.