Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE

Leader Gute

Projektnamn: “Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE”, jnr 2020-1794

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Förnyelsebar energiomställning på Gotland

Insatsområde: 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att undersöka förutsättningarna att ingå i ett transnationellt samarbetsprojekt med ECOLISE och andra europeiska LAG som partners.

Mål (vad): att göra ett förberedande samarbetsprojektet som är en förstudie som hanterar följande frågor:

  • att undersöka lokala och regionala förutsättningarna för LEADER GUTE att delta i genomförandet av ett transnationellt samarbetsprojekt med ECOLISE och andra LAG.
  • att inventera vilka lokala, regionala, nationella och transnationella aktörer som bör ingå samarbete inom ramen för det aktuella transnationella samarbetsprojektet.
  • att, om förutsättningar finns att ingå i genomförandeprojektet, utarbeta ett förslag till samarbetsavtal med ECOLISE och andra deltagande projektpartners.
  • att, om förutsättningar finns att ingå i genomförandeprojektet, utarbeta ett förslag till lokalt avtal mellan LEADER GUTE och erforderliga lokala och regionala aktörer.

Slutdatum: 2021-03-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.