Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE

Leader Gute

Projektnamn: “Förberedande samarbetsprojekt ECOLISE”, jnr 2020-1794

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Förnyelsebar energiomställning på Gotland

Insatsområde: 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning

Fond: Landsbygdsfonden

Syfte (varför): att undersöka förutsättningarna att ingå i ett transnationellt samarbetsprojekt med ECOLISE och andra europeiska LAG som partners.

Mål (vad): att göra ett förberedande samarbetsprojektet som är en förstudie som hanterar följande frågor:

  • att undersöka lokala och regionala förutsättningarna för LEADER GUTE att delta i genomförandet av ett transnationellt samarbetsprojekt med ECOLISE och andra LAG.
  • att inventera vilka lokala, regionala, nationella och transnationella aktörer som bör ingå samarbete inom ramen för det aktuella transnationella samarbetsprojektet.
  • att, om förutsättningar finns att ingå i genomförandeprojektet, utarbeta ett förslag till samarbetsavtal med ECOLISE och andra deltagande projektpartners.
  • att, om förutsättningar finns att ingå i genomförandeprojektet, utarbeta ett förslag till lokalt avtal mellan LEADER GUTE och erforderliga lokala och regionala aktörer.

Slutdatum: 2021-03-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp