Leader Gutes föreningsstämma 6 april

Nu finns kompletta handlingar till Leader Gutes föreningsstämma tillgängliga. För mer information om stämman samt handlingar, se vidare 2014-2022.leadergute.se/aktuellt/foreningsstamma2022