Föreningsstämma 2022

2022-03-02

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 6 april. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: kl 18.30

Plats: Follingbo bygdegård

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person. (Leader Gutes stadga §12)

Fullmakt behöver ha inkommit till leaderkansliet senast den 30 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till john.gambe@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum.

Frågan om huruvida Leader Gute ska ansöka om att starta leaderområde kommande programperiod eller om det ska bildas en ny förening för ändamålet kommer att behandlas.

Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga under föredragningslistan nedan senast den 23 mars!  

Förslag till föredragningslista föreningsstämma 2022

Fullmaktsblankett ombud föreningsstämma 2022

Välkomna!

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.