Kittel över eld i Stavgard vikingaby

Från lägerverksamhet till besöksmål

2021-02-11

Leader Gute har beviljat stöd till flera projekt som handlar om platsutveckling runt om på Gotland. Föreningen Stavgard behövde en nytändning och satsade på samarbeten för att stärka verksamheten i vikingabyn.

Stavgard Vikingagård i Burs är känd av både den intresserade allmänheten och många skolbarn. Här kan man uppleva historiens vingslag och få en glimt av Gotland under vikingatid, framför allt genom den lägerverksamhet som erbjuds barn på mellanstadiet. Vikingagården drivs av den ideella föreningen Stavgard och när man hamnat i ett läge där det mesta verkade gå på tomgång beslutade man att starta ett projekt.

Stavgard entré

Stavgard består av en gårdsdel med sju rekonstruerade hus och ett änge. Föreningen planerar att uppföra ytterligare byggnader. Foto: Magnus Sjöholm.

– Vi saknade en handlingsplan och hade svårt att konkretisera våra idéer. För att ändra på det gjorde vi en karta över var vi stod, vad vi ville och vilka samarbetspartners som skulle kunna hjälpa oss att utveckla verksamheten. Med kartan som grund bestämde vi oss för att gå vidare och söka medel via Leader. Vi ville göra en förstudie där vi tittade på möjliga samarbetsformer, berättar föreningens projektledare Magnus Sjöholm.

Aktiviteter, uthyrning och ny parkering

Projektet ”Förstudie Destination Stavgard” innebar att tid kunde avsättas för att undersöka just potentiella samarbeten.

– När vi var klara med studien hade vi ett stormöte där vi diskuterade tänkbara vägar framåt. Vi konstaterade också att vi ville utveckla Stavgard till att även bli ett besöksmål. Idag har vi utökat vår verksamhet med vandringsled, events av olika slag, fler aktiviteter sommartid med visningar, guidningar och uthyrning av området. Utöver det har vi också byggt en bågskyttebana, röjt, reparerat hus, utökat området med ny parkering och flyttat hus, säger Magnus Sjöholm.

På Stavgard har man numera också anställt guider och engagerat volontärer.

Vikingabyn ligger nära Bandelundaviken. I området finns en vandringsled som passerar flera fornminnen. Foto: Magnus Sjöholm.

Mer samarbeten långsiktig strategi

Magnus Sjöholm konstaterar att en förstudie har sina begränsningar eftersom det endast är ett sätt att skapa en plan för utveckling.

Magnus Sjöholm

Magnus Sjöholm, föreningen Stavgard, var projektledare för ”Förstudie Destination Stavgard”.

– Vi skulle vilja utöka med ett större projekt. Verksamheten baseras i mångt och mycket på ideella krafter och det är rätt tufft ekonomiskt. Förstudien har haft det goda med sig att vi nu har en långsiktig strategi som är inriktad på att successivt utöka olika former av samarbeten. Något som ändå ger oss möjlighet att utveckla Stavgard Vikingagård på sikt, avslutar Magnus Sjöholm.

(Fotot överst på sidan) Olika aktiviteter som vikingavecka, kurser, företagsevent och lajvande genomförs på Stavgard under året. Foto: Pixabay.

Mer information

”Förstudie Destination Stavgard”, Föreningen Stavgard
Stavgard Vikingagårds hemsida

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.