Skapa aktiviteter i din bygd

Leader Gute

  • Projektnamn: “Skapa aktiviteter i din bygd”, paraplyprojekt, jnr 2021-86
  • Projektägare: Leader Gute
  • Övergripande mål: Leva och verka på hela ön
  • Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö
  • Fond: Landsbygdsfonden
  • Syfte (varför): att ge lokala grupper möjlighet att testa och skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv och rekreation. Arrangemangen/aktiviteterna ska bidra till att kunskaperna om närmiljön ökar så att medvetenheten om natur-och kulturmiljöns betydelse stärks.
  • Mål (vad): att bidra till att boende och besökare har ett ökat utbud av tillgängliga aktiviteter samt att 10 delaktiviteter genomförs.
  • Slutdatum: 2022-12-31
  • Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Artiklar och annan information om projektet

Logo LEADER GUTE
Landsbygdsfonden logotyp
Leader-logotyp

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.