Hallå där! Hur går det i projekt Aktivitetspark Fårösund?

2021-12-09

Under den här rubriken passar vi på att göra ett nedslag i något av alla de leaderprojekt som pågår runtom på ön. Denna gång kollar vi läget i projektet ”Aktivitetspark Fårösund” där ett utegym, en MTB-bana och en motorikbana för barn ska anläggas i anslutning till sim- och sporthallen.

Bakom projektet står Fårösunds gymnastik- och idrottsklubb, en av alla livaktiga föreningar i området. Föreningen har verksamheter inom fotboll, gymnastik, bordtennis, motionsgympa, badminton och cykel och har i dagsläget över femhundra medlemmar. I projektet samarbetar Fårösunds GoIK med KA3 IF vars verksamheter är triathlon, cykel och friidrott. Bakgrunden till projektet är att föreningarna vill kunna erbjuda fler fysiska aktiviteter till sina medlemmar och övriga besökare. Att det är öppet för alla och enkelt att besöka ser man som en stor styrka i projektet.

Marcus Larsson

Vi haffade Marcus Larsson på Fårösund GoIK som är engagerad i arbetet med aktivitetsparken. Projektet är i full gång och går allt enligt planerna blir det invigning till sommaren 2022. Vi ställde några frågor:

Hur fick ni idén till projektet?
Första gången tanken dök upp var nog när jag för ett par år sedan passerade ute-gymmet och Mtb-parken vid ICA Maxi arena. Sedan dess har tanken funnits på att vi i Fårösund skulle bygga något som kompletterar det befintliga utbudet på orten samt föreningarnas nuvarande verksamheter. Intresset för fysisk aktivitet är stort och detta är något som vi hoppas och tror kommer locka utövare i alla åldrar. En viktig faktor har varit att det vi skapar skall vara tillgängligt för alla oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. En annan viktig del är att det skall vara gratis för alla att använda utbudet i aktivitetsparken. Genom detta projekt kommer det erbjudas ett brett utbud av aktiviteter i Fårösund och vi vet alla att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan.

Vad har hänt hittills?
Givetvis har mycket tid lagts på att arbeta fram och skriva ansökningar till olika instanser samt att ha kontakt med olika leverantörer till aktivitetsparken. Men när det väl var gjort och vi såg att vi fick medel till projektet så har vi påbörjat markarbetet.

Vad är nästa steg?
Vi är precis på gång med att lägga beställningar. Sen är det även mycket markarbete kvar för att få till en bra Mtb-bana. Men det ser vi fram emot, det är ändå nu som det börjar bli konkret och man ser att det vi planerat för växer fram.

Hur fungerade det att ansöka om projektpengar?
Med mycket stöd från handläggarna så har det bra. Det tillsammans med en hel del arbete och en genomarbetad ansökan så är man en bra bit motamöjligheten att utveckla föreningens verksamhet. Visst kan det emellanåt upplevas krångligt men det är samtidigt väldigt roligt att tillsammans arbeta fram något som skall komma många till nytta.

Vad krävde mest arbete i ansökningsprocessen?
Vi har även sökt medel hos Allmänna Arvsfonden och hade därför grunden klar för vår ansökan till Leader Gute. Men vi har bearbetat ansökan flera gånger för att känna att vi kan stå för det vi söker för.

Beroende på vad man planerar för så tar arbetet med att ta in offerter och ha kontakt med leverantörer en hel del tid.

Vad är era tips till andra som vill driva projekt och söka stöd från Leader Gute?
Börja med att gå in på Leader Gutes hemsida, där finns mycket information samt en checklista där ni får beskriva er projektidé. På hemsidan hittar ni även andra beviljade ansökningar, stora som små.

Därefter får ni en första feedback på om er idé håller eller om ni behöver tänka annorlunda. Ta tillvara på möjligheten att förverkliga ert projekt och lyssna på råden ni får från handläggarna.

Foto (överst på sidan): N Stjerna (CC BY 2.0).
Foto (i texten): Marcus Larsson