Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten

Leader Gute

Projektnamn: “Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”, paraplyprojekt, jnr 2021-1673

Projektägare: Leader Gute

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö

Fond: Havs- och fiskerifonden

Syfte (varför): att de föreningar som förvaltar de unika miljöerna som fiskelägena är, ska få möjligheter att göra insatser som både bevarar och tillgängliggör platserna.

Mål (vad): att genomföra en variation av miniprojekt, genom cirka 10-20 delaktiviteter, i fiskelägen på Gotland.

Artiklar och annan information

Slutdatum: 2022-12-31

Kontaktperson: Leader Gutes kansli, 0498-501 80

Logo LEADER GUTE