Hallå där! Hur går det i projektet Banvallen?

2021-01-11

Under den här rubriken gör vi ett nedslag i några av alla de leaderprojekt som pågår runtom på ön. Den här gången tittar vi närmare på projektet ”Banvallen” där man undersöker förutsättningarna för en vandrings- och cykelled på södra Gotland. 

I samband med att Region Gotland grävde ner avloppsledningar längs den gamla banvallen från Burgsvik och norrut för några år sedan växte den ideella intresseföreningen ”Banvallen” fram.

– Fastboende och sommargotlänningar i bygden såg då ett gyllene tillfälle att skapa en led för fotgängare och cyklister på den gamla banvallen. Det finns många anledningar att skapa en sådan led, bland annat säkerhetsskäl, berättar Stefan Skimutis som är engagerad i projektet ”Banvallen”.

Årsmöte föreningen Banvallen

Årsmöte i föreningen Banvallen. Foto: Emma Rosenmüller.

Sommarmånaderna på Storsudret är förknippade med omfattande trafik mellan Fidenäs och Burgsvik. Att ta sig fram längs väg 142 är en riskfylld uppgift både till fots och med cykel.

– En led på den gamla banvallen erbjuder alla som vistas på södra Gotland en vacker väg efter havet där man kan ta sig fram utan att störas av trafiken. Längs banvallen finns redan idag flera entreprenörer, som till exempel Creperiet och Pannkakskojan i Fidenäs och Grå Gåsen i Burgsvik. En iordningställd led ser vi som ett sätt att ytterligare bidra till att utveckla och skapa nya turistattraktioner på södra Gotland, förklarar Stefan.

En långsiktig driftslösning i vardande

Allteftersom det ideella tankearbetet pågick insåg föreningen i början av 2019 att det behövdes professionell hjälp för att planlägga hur en led på banvallen skulle kunna gestaltas.

Stefan Schimutis

Stefan Skimutis som arbetar med projekt Banvallen tror att en led kommer att betyda mycket både för boende och besökare på södra Gotland.

– Med stöd från Leader Gute kunde vi nu gå vidare. Vi engagerade en mycket kompetent projektledare och bildade en styrgrupp. Just nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram och analysera alla aspekter som rör framtagandet av en led efter den gamla banvallen i en förstudie, berättar Stefan.

Förstudien ska bland annat redovisa resultatet av samtal och överenskommelser med markägare, ta fram en ekonomisk plan, ge förslag på vilken beläggning leden ska ha och hur en färdig led ska kunna underhållas på lång sikt.

– En viktig del i förstudien är mötet med markägarna. Vi tror att ett personligt möte är avgörande för att kunna visa på fördelarna och möjligheter som en led kan innebära.

Alternativa sätt att mötas

Som för många andra projektägare försvårar pandemin för fysiska möten och personliga kontakter men det är en utmaning som man nu försöker hitta alternativa lösningar för.

– Även om arbetet till stor del bedrivs på distans har vi kunnat jobba på för fullt. Alla möten vi har mellan styrgruppen och projektledaren sker med hjälp av Zoom och här har studieförbundet Vuxenskolan Gotland har varit oss behjälpliga.

Det grundliga förarbetet med den planerade leden och den gemensamma övertygelsen om ledens betydelse för lokalsamhället är en stark drivkraft i projektet.

– Vi tror att leden kommer att ge betydande fördelar för många som bor, verkar och besöker södra Gotland. Det gäller såväl boende, turister som entreprenörer, avslutar Stefan.

Fotot överst på sidan är taget av Lisa Dumoulin.

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.