Vandrare

Sök ett miniprojekt – enkelt och snabbt!

2021-01-04

Har ni idéer om hur miljöer i ert närområde kan utvecklas? Till exempel genom att anlägga vandrings- eller kulturleder, ta fram informationsmaterial, tillgänglighetsanpassa eller anordna grillplatser och sittplatser?

Ett tips är att söka stöd till sådana insatser via s k miniprojekt. Ansökan görs på en enkel blankett och beslut fattas löpande och snabbt (1-2 månader).

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer och grupper och har två olika inriktningar:

  • ”Upptäck din bygd” – inom detta miniprojekt kan ni genomföra åtgärder som möjliggör upplevelser och rekreation. Det kan handla om att ställa i ordning vandrings- eller kulturleder, röja buskar och sly vid leder och stigar, tillgänglighetsanpassa, ordna grill- och sittplatser, ta fram informationsmaterial och skyltar m m. Här kan ni ansöka om upp till 15 000 kr.
  • ”Gotlands kyrkogårdar berättar” – här kan ni söka stöd för att tillgängliggöra gotländska kyrkogårdsmiljöer genom framtagande av informationsmaterial som broschyrer, foldrar, skyltar, information på webbplatser, QR-koder m m. Här kan ni ansöka om upp till 30 000 kr. Stöd kan även sökas för enklare åtgärder på kulturhistoriskt intressanta gravstenar (som inte omfattas av annan finansiering). Här kan stöd sökas på upp till 22 000 kr.

Missa inte denna enkla möjlighet att utveckla natur- och kulturmiljöer i närheten!

Läs mer och ansök om miniprojekt

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Metoden har visat sig framgångsrik och bygger på att det är de som bor och verkar i ett område som driver och påverkar utvecklingen i området. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leadermetoden

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.