Familj på strand

Lägenhetsbyggande ska ge unga möjlighet att bo på landet

2020-10-29

Ett stort problem för utvecklingen av landsbygden är tillgången på prisvärda boenden. Hur ska till exempel yngre barnfamiljer ha möjlighet att bosätta sig på landsbygden om det inte finns boenden som de har råd att köpa eller hyra? Och hur ska man vilja få dem att satsa på ett liv på landet?

Problemet har identifierats av alla de tio utvecklingsbolag som har verksamhet på Gotland. Tillsammans driver bolagen GUBIS (Gotlands Utvecklingsbolag i samverkan). GUBIS har nu beviljats stöd från Leader Gute till att göra en förstudie om hur alternativa boendeformer kan tas fram.

Eva Engstrom GUBIS
Eva Engström, GUBIS, är med i projektet som vill skapa billigare boende på landsbygden för unga.

– Det råder brist på billigare boenden på landsbygden. Det är ett hinder för ungdomar och yngre barnfamiljer som kan tänka sig ett liv på landet. I projektet vill vi skapa möjligheter för framtida bostadsbyggande i form av lägenheter, radhus och parhus, säger Eva Engström, en av projektdeltagarna i GUBIS.

Alternativa boendeformer inventeras
I projektet ska förutsättningar för byggande inventeras. Det handlar om allt från husens utformning till olika ägandeformer och finansiering. Man kommer att ta kontakt med bland annat byggföretag, banker, arkitekter, Region Gotland och Länsstyrelsen. Man planerar också att kontakta ett internationellt nätverk för byggemenskaper, som är drivande i en ny form av bostadsutveckling. Här går enskilda individer och familjer samman för att planera, bygga och sedan bo i hus som utformats efter deras egna idéer om sitt boende.

– Inspirationen till byggemenskaper kommer ursprungligen från Tyskland där ”Baugemeinschaften” eller ”Baugruppen” i vissa städer har blivit ett vanligt sätt att genomföra bostadsprojekt, säger Eva Engström.

Hus arkitektillustration

Att ta fram olika byggmodeller, för lägenheter, radhus och parhus, och visualisera dem i 3D är en del av projektet.

Olika modeller för byggande tas fram
I förstudien ska ta olika modeller för landsbygdsbyggande tas fram. Minst fyra olika ägarformer och två olika former av hållbart boende ska presenteras. Förstudien ska också visa på olika former av finansiering och byggmodeller. För att sprida så mycket kunskap som möjligt av den information som samlas in under projektet kommer checklistor med vad man ska tänka på att upprättas och finnas tillgängliga.

– Vi kommer att titta på vilka platser som är lämpliga för byggande och vilka hinder det finns i olika områden. Vi ska även se på vilka förutsättningarna är för finansiering och kommer att prata med kreditgivare om vilka möjligheter som finns, säger Eva Engström.

Goda exempel anpassas till svenska förhållanden
En annan aktör som är viktig att tala med i projektet är organisationen Hela Sverige ska leva. Här finns en hel del erfarenheter från byggande på landsbygden och i projektet vill man ta del av de kunskaper som samlats in.

– Vi kommer att titta på goda exempel från hela världen och se om de kan anpassas till svenska förhållanden. Förstudien ska också visa på alternativa energilösningar och energismarta och kretsloppsanpassade VA-lösningar.

Vill se 50 nya lägenheter
I slutändan hoppas man att förstudien ska ge förutsättningar att bygga på landsbygden på fem olika platser. Totalt vill man se minst 50 nya lägenheter förverkligas. Projektet pågår till och med juni 2021.

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.