Skarv

Skador från säl och skarv i Östersjön kartläggs

2020-11-05

Antalet säl och skarv har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Den massiva tillväxten orsakar allvarliga problem för yrkesfiskare i Östersjön som fiskar med traditionella redskap, som nät och ryssjor. Säl- och skarvskadorna är nu är så stora att de hotar näringen i hela Östersjön.

I ett internationellt samarbetsprojekt mellan leaderområden från Sverige, Finland, Estland och Tyskland samlas information in om skadorna som säl och skarv orsakar. De ekonomiska effekterna som skadorna får på det småskaliga, kustnära fisket ska också undersökas. Omkring tvåhundrafemtio yrkesfiskare runt Östersjön har intervjuats om sina upplevelser.

Viktigt att problemen uppmärksammas
Ett viktigt mål för projektet är att öka samhällsdebatten om yrkesfisket och att uppmärksamma säl- och skarvproblemens följder på både nationell och EU-nivå.
– Det är väldigt viktigt att både allmänhet och beslutsfattare får en inblick i fiskets förutsättningar, och påverkan av säl och skarv, för att vi skall kunna föra en konstruktiv diskussion och hitta lösningar inför framtiden, säger Aron Hejdström, som arbetar inom den svenska delen av projektet.

Sälar

Undersökningen av sälarnas och skarvarnas effekter på det kustnära yrkesfisket genomförs i samarbete med Naturresursinstitutet LUKE. Foto: Pixabay.

Forskning, fakta och samverkan
En Östersjögemensam webbplats med forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan har tagits fram. Den ska fungera som ett redskap för både yrkesfiskare och deras företrädare och även bidra till ökad samverkan mellan projektdeltagarna. Webbplatsen ska uppdateras löpande så att den hålls aktuell: www.balticfisheries.com

Rapporter underlag till diskussioner
Finska forskare har gjort en studie baserad på de genomförda intervjuerna med yrkesfiskarna. De deltagande svenska leaderområdena tar fram en nationellt anpassad rapport som på ett lättillgängligt sätt ska informera om säl, skarv och fiske. Rapporten ska kunna fungera som ett bra underlag till vidare diskussioner och blir klar under nästa år.

Mer om projektet
Säl och skarv

Om Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som används inom EU. Idén är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område. Leadermetoden bidrar till att människor och organisationer samverkar och har en gemensam dialog om bygdens framtid. Tillsammans skapar man lokal utveckling i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Läs mer om Leader

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.