RApsfält och väg

Leader – en framgångsrik metod för utveckling av landsbygden

2021-04-30

Leader Gute fördelar stöd till projekt som ska utveckla landsbygden. Projekten ska drivas enligt leadermetoden som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Anledningen är att metoden visat sig framgångsrik när det gäller att hitta lösningar på landsbygdens utmaningar.

Vad innebär då leadermetoden rent konkret? Och vad ska man tänka på när man planerar sitt projekt?

Projekt ska passa in i strategin

Till att börja med måste projektidén vara förenlig med Leader Gutes utvecklingsstrategi. Strategin är framtagen i bred samverkan och dialog med boende och verksamma på hela ön, näringsliv, offentlig sektor och andra aktiva utvecklingsaktörer. Den ligger till grund för Leader Gutes verksamhet och styr vilka projekt som beviljas stöd. Projekt som får stöd ska passa in under ett av de s k insatsområden som anges i strategin.

Möte

Att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra är centralt i leadermetoden.

Till nytta för fler

När man hittat ett insatsområde för sitt projekt är det dags att fundera på hur man kan uppfylla de övriga förutsättningarna. Grundläggande är att projektets resultat ska vara till nytta för fler än bara de som genomför projektet. Projektet ska också kunna tjäna som modell för andra som kan vara intresserade av att genomföra något liknande.

Lokal förankring viktig

Viktigt är också att projektidén är väl förankrad hos de som berörs av projektet. Allra bäst är det om invånare, företag, organisationer och grupper i det aktuella området har tagit initiativ till projektet. En av framgångsfaktorerna med leadermetoden är just lokalt fokus.

Genomförs i samverkan

En annan förutsättning är att projektet drivs i samverkan mellan flera olika aktörer. Det kan vara föreningar, företag och offentlig sektor. Samverkan och samarbete skapar nya nätverk och idéer. På så sätt främjas innovation och utveckling.

Leende flicka

Leaderprojekt ska vara innovativa, det vill säga på något sätt nytänkande.

Nytänkande

Projektet ska också innebära nytänkande på något sätt. Det kan handla om nya sätt att lösa problem, framtagande av en ny produkt, en ny metod eller en ny process av något slag. Stöd från Leader Gute ges alltså inte till ordinarie verksamhet.

Resultatet hållbart över tid

Till sist är det också viktigt att projektresultatet blir hållbart över tid – att projektet skapar värden eller verksamhet som finns kvar efter projektets genomförande.

Dags för checklista?

Verkar det som om er projektidé uppfyller förutsättningarna? Då kan ni fylla i vår checklista och skicka till oss så ser vi om er idé kan bli ett leaderprojekt!

Gå till checklistan
Läs mer om leadermetoden
Leader Gutes utvecklingsstrategi

Leader Gute – kontaktuppgifter:

Roma Lövsta 12 • 622 54 Romakloster• 0498-50180
info@leadergute.se

Integritetspolicy:

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter vid kontakter med Leader Gute, se vår integritetspolicy.

Lättläst:

Vad är Leader Gute och vad gör vi?

Vill du veta mer om Leader Gute och vad vi gör? Klicka vidare och läs mer på sidan Lättläst

In English:

Local development through the LEADER approach 2014-2020

For more information about local development through the LEADER approach, please press In English.